تبلیغات
حقایق زندگی - دانلود سخنرانی های استاد حسن رحیم پور ازغدی
حقایق زندگی
بهتر است ثروتمند زندگی کنیم تا اینکه ثروتمند بمیریم. (جانسون)

دانلود سخنرانی "امام علی (ع)" از  استاد حسن رحیم پور ازغدی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود جلسه اول 3,059 0:24:45 جنگ جمل
2 دانلود جلسه دوم 5,034 0:14:18
3 دانلود جلسه سوم 5,749 0:16:20

دانلود سخنرانی "امام حسین (ع)" از استاد حسن رحیم پور ازغدی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 10,874 0:46:15 امام حسین (ع)

دانلود سخنرانی "امام رضا (ع)" از استاد حسن رحیم پور ازغدی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود قسمت اول 2,255 0:19:12 امام رضا (ع)
2 دانلود قسمت دوم 2457 0:20:55

دانلود سخنرانی "امام زمان (ع)" از استاد حسن رحیم پور ازغدی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود قسمت اول 7,738 0:52:49 به سوی ظهور
2 دانلود قسمت دوم 7,974 0:54:25

دانلود سخنرانی " آزادی" از استاد حسن رحیم پور ازغدی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود جلسه اول 9,334 0:52:58 آزادی
2 دانلود جلسه  دوم 10,386 0:58:58
3 دانلود جلسه  سوم 7,580 0:43:00
4 دانلود جلسه  چهارم 8,054 0:45:41
5 دانلود جلسه  پنجم 10,634 01:00:22
6 دانلود جلسه ششم 11,350 01:04:27
7 دانلود جلسه هفتم 10,308 0:58:31
8 دانلود جلسه هشتم 4,428 0:25:04
9 دانلود جلسه  نهم 10,948 01:02:10
10 دانلود جلسه دهم 3,782 0:21:23
11 دانلود جلسه یازدهم 9,638 0:54:42
12 دانلود جلسه  دوازدهم 9,224 0:52:21
13 دانلود جلسه  سیزدهم 12,152 01:09:00
14 دانلود جلسه چهاردهم 10,530 0:59:46
15 دانلود جلسه  پانزدهم 11,180 01:03:26

دانلود سخنرانی "درباره عشق و موسیقی " از  استاد حسن رحیم پور ازغدی

 

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود جلسه اول 8,389 0:47:42 عشق و موسیقی
2 دانلود جلسه دوم 11,699 1:06:31

دانلود سخنرانی "مطالعه" از  استاد حسن رحیم پور ازغدی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود جلسه اول 7,868 0:44:43 مطالعه باید تبدیل شود به سیره
2 دانلود جلسه دوم 10,246 0:58:15

دانلود سخنرانی " رنسانس اسلامی و تولید علم" از  استاد حسن رحیم پور ازغدی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود  7,804 0:53:16

رنسانس اسلامی و تولید علم

دانلود سخنرانی " امام خمینی و نهضت بیداری اسلامی " از  استاد حسن رحیم پور ازغدی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود قسمت اول 8,330 0:56:51

امام خمینی و نهضت بیداری اسلامی

2 دانلود قسمت دوم    6,704 0:45:45

دانلود سخنرانی "جهانی که باید ساخت " از  استاد حسن رحیم پور ازغدی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 5,782 0:39:28

جهانی که باید ساخت

دانلود سخنرانی " مصاف دو ایدئولوژی" از استاد حسن رحیم پور ازغدی

 

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 6,526 0:44:32

مصاف دو ایدولوژی

دانلود سخنرانی "گفتگوی ادیان و هرمونتیک" از  استاد حسن رحیم پور ازغدی

 

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 2,558 0:17:27

گفتگوی ادیان و هرمونتیک

دانلود سخنرانی امام خمینی (ره)و عرفان در صحنه " از استاد حسن رحیم پور ازغدی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 2,294 0:15:39

امام خمینی(ره) و عرفان در صحنه

دانلود سخنرانی "انقلاب اخر الزمان ،نجات سراسری" از استاد حسن رحیم پور ازغدی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 4,530 0:30:55 انقلاب آخر الزمان،نجات سراسری

دانلود سخنرانی "گلوبالیزاسیون و مسلمان معاصر" از  استاد حسن رحیم پور ازغدی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 6,698 0:45:43 گلوبالیزاسیون و مسلمان معاصر

دانلود سخنرانی "تکنولوژی و عقل ابزاری ؟آری و نه " از  استاد حسن رحیم پور ازغدی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 10,964 1:14:50 تکنولوژی و عقل ابزاری؟آری و نه

دانلود سخنرانی جرأت نه گفتن به ارباب" از  استاد حسن رحیم پور ازغدی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 9,074 1:01:56 جرات نه گفتن به ارباب

دانلود سخنرانی "جهاد علیه تحقیر " از  استاد حسن رحیم پور ازغدی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 9,014 1:01:31 جهاد علیه تحقیر

دانلود سخنرانی "اقتصاد مدرن،فقیران را فراموش کنید" از  استاد حسن رحیم پور ازغدی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 7,990 0:54:31 اقتصاد مدرن، فقیران را فراموش کنید

دانلود سخنرانی "عبور از ترجمه و آغار تفکر" از  استاد حسن رحیم پور ازغدی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 7,288 0:49:44 عبور از ترجمه و آغاز تفکر

دانلود سخنرانی  " دین عقلانی دین اسلامی" از استاد حسن رحیم پور ازغدی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 8,174 0:55:47 دین عقلانی دین انسانی

دانلود سخنرانی  "احیای تفکر و تمدن اسلامی" از استاد حسن رحیم پور ازغدی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 8,098 0:55:46 احیا تفکر و تمدن اسلامی

دانلود سخنرانی "حقوق بشر و ارزش های جهانی" از  استاد حسن رحیم پور ازغدی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 8,648 0:59:02 حقوق بشر و ارزش های جهانی

دانلود سخنرانی "رنسانس اسلامی،نه اجتهاد سرگردان" از  استاد حسن رحیم پور ازغدی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 6,536 0:44:36 رنسانس اسلامی،نه اجتهاد سرگردان

دانلود سخنرانی " ما و بشر " از  استاد حسن رحیم پور ازغدی

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 دانلود 6,588 0:44:58 ما و حقوق بشر

دانلود سخنرانی  " موضوعات متفرقه" از استاد حسن رحیم پور ازغدی

 

ردیف توضیحات حجم (KB) زمان موضوع
1 زن و مرد 9,088 0:51:10 متفرقه
2 شهید مطهری و دکتر شریعتی 6,507 0:36:59
3 حقوق بشر و حقوق زنان 12,159 1:09:08
4 حقوق بشر و قضاء اسلامی 11,389 1:04:45
5 سلام در جهان جدید 3,540 0:20:06

نوع مطلب : مذهبی، 
برچسب ها : دانلود سخنرانی های استاد رحیم پور ازغدی،
لینک های مرتبط :

یکشنبه 7 مهر 1392 :: نویسنده : محمد همتی
جمعه 24 آذر 1396 05:07 ب.ظ
من وبلاگ شما را دوست دارم.. رنگ های بسیار زیبا و تم. آیا این وبسایت را طراحی کردید؟
خودتان یا کسی را استخدام کردید که آن را برای شما انجام دهد؟

Plz پاسخ من به دنبال طراحی وبلاگ من و
می خواهم بدانم کجا این را از دست دادم به سلامتی
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:57 ب.ظ
سلام، هر بار که من برای چک کردن پست های وب در اینجا در ساعت های اولیه در
سپیده دم، زیرا دوست دارم بیشتر و بیشتر یاد بگیرم.
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:41 ب.ظ
با تشکر از به اشتراک گذاری چنین تفکر غلط
مقاله لذت بخش است، چرا که من آن را خوانده ام
به طور کامل
سه شنبه 9 آبان 1396 04:53 ب.ظ
بخش زیبا از محتوا. من فقط بر وبلاگ شما تکان دادم و
در سرمایه ی سرمفتش خاص برای ادعا که در واقع به دست آورده ام
پست های وبلاگ خود را به حساب کاربری خودت دوست داشتی به هر حال من به فید های شما و حتی من مشترک خواهد شد
موفقیت شما به طور مداوم سریع دسترسی پیدا می کند.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


هوش‌مندترین گروه‌ها آنهائی هستند که افراد آن از تنوع بالا و استقلال رای هرچه بیش‌تر برخوردار باشند. مفهوم مخالف آن این است که جمعی که افرادش به لحاظ فکری به هم نزدیک و نزدیک‌تر شوند از درجه‌ی هوش چندان بالائی برخوردار نیست.

مدیر وبلاگ : محمد همتی
تصاویر روز
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

parsskin go Up